Bryggeriet - Teknik - SM-2005 - SMÖF-2006 - SM-2008 - SMÖF-2008 - SM-2009 - Bilder - Recept - LänkarBryggeriet uppställt med kapellsidorna utfällda. Väl på plats är vatten det enda som behövs för att kunna brygga. En bryggning tar ca 8 tim. sedan är det dags att tappa upp vörten för jäsning på tunna, detta tar ca en vecka. Efter en veckas jäsning tappas ölet om på rostfria fat som kan trycksättas med koldioxid. Efterjäsningen under tryck tar ca tre veckor och först då är bryggden färdig att drickas.
Se bilden i ett större format.
Vagnen är uppställd.
Värmekällan är arméns lågtryckspanna. I försvarets tjänst kokade den ärtsoppa åt hungriga rekryter men har nu på äldre dar uppgraderats till att förädla vatten till öl. Efter smärre modifieringar ger pannan ca 25 Kw när ångtrycket är 1 kg. En av de bästa fördelarna med att koka vörten med ånga är att uppvärmningen sker över en stor yta. Botten på vörtpannan är utrustad med kylslingor som en gång i tiden kylde mjölk till 8 grader, nu fungerar de som ångslingor för upphettning.
Se bilden i ett större format.
Dags för mer ved till ångpannan.
Ångpannan ansluts till vörtpannans kylslingor och under kokningen sprutar ångan effektfullt ut i det fria efter att ha passerat genom slingorna i botten. Vi kan även koppla en slang på returen för att använda ångan till sterilisering av utrustning och kärl samtidigt som koket pågår.
Se bilden i ett större format.
Kokning sker med hjälp av ånga.
Mäskkärlet med ena halvan av silplåten. En viktig detalj som måste fungera under mäskning och lakning är att dravet inte tar sig igenom silplåten, via glapp kring kanterna eller sviktande plåt. Ställningen i botten och plåten är gjord i rostfritt och båda klarar ett fullt mäskkärl utan att passformen försämras.
Se bilden i ett större format.
Märskkärl med silplåt i botten..
För att ge bryggarna tid till att provsmaka tidigare bryggningar, och tid till att prata lite skit om icke närvarande personer, så har lakningsprocessen utrustats med en nivåvakt. Nivåvakten startar två pumpar som automatiskt pumpar ur vört och fyller på nytt lakvatten i en lagom takt.
Se bilden i ett större format.
Märskkärl med silplåt i botten..
Ett 640 l. Wedholms mjölkkärl har delats av på hälften. Ena sidan fungerar som HLT (kärl för uppvärming av vatten till 80 grader), den andra halvan är vörtpannan där vörten kokas. Innan vörten kyls till 20 graders släpper vi tillbaka den till HLT-sidan och samtidigt silas samtliga humlerester bort. Genom att humlekottarna stannar kvar i vörtpannan får vi ett klarare öl och mindre restprodukter i jästunnan.
Se bilden i ett större format.
Vörten silas genom ett filter innan kylning.
Innan vörten tappas på jästunna så måste den kylas till 18-20 grader. Detta sker genom en motströmsvärmeväxlare som är monterad under vörtpannan. En vanlig källa till problem är humlekottar som fastnar i värmeväxlaren. Detta har vi löst genom att silen i vörtpannan effektivt ser till att inga humlerester kan passera och täppa till kanalerna i värmeväxlaren.
Se bilden i ett större format.
Motströmsvärmeväxlare.

Tillbaka till startsidan.